Planerat underhållsarbete

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

21/12, 20:00-00:00  – Servicefönster för kunder med basavtal.
22/12, 00:00-04:00  – Servicefönster för kunder med utökat avtal. 

Under angivna tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595

admin