Monthly Archive:: February 2011

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

15/2, 20:00-00:00  – Servicefönster för kunder med basavtal.
16/2, 00:00-04:00  – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under angivna tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595