Monthly Archive:: April 2011

Driftstörning

Ett planerat underhåll på ett disksystem för våra virtuella servrar gick inte som planerat inatt varför en dryg tredjedel av de virtuella servrarna har legat nere. Vi beklagar detta och har jobbat intensivt med vår leverantör under natten för att avhjälpa problemet.

Felet är nu avhjälpt och samtliga servrar är igång igen. Kontakta vår servicedesk (http://support.ninetech.se) om ni fortfarande upplever problem så att dessa får redas ut.

OpenNet och Karlstad Stadsnät har för tillfället stora störningar relaterade till det fiberbrott som var i Västra Karlstad tidigare idag.

Uppdatering: Problemen är nu avhjälpta och trafiken fungerar som normalt igen.

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

19/4, 20:00-01:30  – Servicefönster för kunder med basavtal.
20/4, 00:00-04:00  – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595