Monthly Archive:: June 2011

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

21/6, 20:00-00:00  – Servicefönster för kunder med basavtal.
22/6, 00:00-04:00  – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595

Servicefönster

Klockan 21:00 idag 10/6 har vi ett servicefönster då arbete med en av våra brandväggar kommer att ske. Det kommer att uppstå ett kortare driftstopp för våra kunder som är anslutna via Karlstad Stadsnät till vår driftcentral samt för de kunder som har sin e-post hos oss. Driftstoppet är beräknat till några minuter.