Servicefönster

Klockan 21:00 idag 10/6 har vi ett servicefönster då arbete med en av våra brandväggar kommer att ske. Det kommer att uppstå ett kortare driftstopp för våra kunder som är anslutna via Karlstad Stadsnät till vår driftcentral samt för de kunder som har sin e-post hos oss. Driftstoppet är beräknat till några minuter.

admin