Monthly Archive:: July 2011

Driftstörning

För stunden har vi driftstörningar i vår infrastruktur. Felsökning pågår.

 

Uppdatering 12:33

Driftstörningen skall nu vara avhjälpt.

 

Uppdatering 11:11

Vi har tillsammans med vår leverantör funnit potentiellt problem med en utrustning. Leverantörens experter ser över problematiken.

 

Uppdatering 10:30

Driftstörningen är eskalerad hos vår leverantör.