Monthly Archive:: September 2011

Karlstad Stadsnät kommer att utföra en omkoppling i vår anslutning  den 22/9 kl. 01:00.
Detta kommer att innebära ett kortare avbrott på ca fem minuter och kommer under denna tid att påverka kommunikationen mot vår driftcentral för de kunder som är anslutna vi Karlstad Stadsnät. Övriga kunder kommer inte att påverkas.
Anledningen till omkopplingen är att avhjälpa de kommunikationsproblem som vissa av våra kunder upplever i sin stadsnätsanslutning mot oss.
För frågor och övriga fundering runt ovanstående, vänligen kontakta vår Servicedesk.

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

20/9, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
21/8, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595