Monthly Archive:: October 2011

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

18/10, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
19/10, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595

För att ytterligare höja redundansen och driftsäkerheten i våra kommunikationstjänster, kommer det vid ett utrustningsbyte  söndagen den 10/10 kl 04:00 att bli ett kortare avbrott i vår internetförbindelse.

Detta påverkar även vår  VPN-tjänst.