Monthly Archive:: November 2011

Vi kommer att utföra ett kort underhållsarbete den 28/11 04:00 för att ytterligare höja vår kapacitet och driftsäkerhet. Det kommer vid denna tidpunkt bli ett kortvarigt kommunikationsavbrott internt mellan de servrar som står i vår driftcentral, samt alla VPN-tunnlar ut från denna miljö.Vår internettrafik kommer inte att påverkas. Avbrottet beräknas till ett par minuter.

Efter avbrottet kommer all kommunikation fungera som vanligt.