Monthly Archive:: December 2011

En planerat underhåll kommer att ske i vårt data center den 18/12 kl. 23:00. Detta för att kunna ge en fortsatt stabil drift och utöka med ytterligare funktionalitet. Det kan vid denna tidpunkt förekomma kortvariga avbrott som påverkar alla VPN-tunnlar ut från denna miljö.