Monthly Archive:: January 2012

Nedanstånde information har skickats ut till alla våra driftkunder i ett tidigare e-postutsckick, men vi vill gärna göra er extra uppmärksamma på det planerade underhållsarbetet i helgen.

Som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete kommer vi att utföra ett underhållsarbete natt mellan 22/1 och 23/1 2012, kl. 00:00 till 04:00.
Under denna tid kommer den utrustning som står i vårt datacenter inte att vara tillgänglig. All kommunikation som passerar vårt datacenter påverkas även av underhållet.
Arbetet består i att, tillsammans med expertresurser från vår leverantör, ytterligare öka prestanda och redundans i vårt datacenter.

Vänligen kontakta vår Servicedesk via e-post till support@ninetech.se vid funderingar eller frågor. Se även separat driftavtal.