Monthly Archive:: March 2012

15:30 Efter funktionskontrollerna ser systemen bra ut och ska fungera normalt.

14:25 Vår miljö är tillbaka i normal drift. Just nu pågår funktionskontroll för att säkerställa att alla servrar fungerar normalt.

14:00 Vi har en driftstörning i vår driftcentral. Tekniker arbetar på att lösa problemet. Vi uppdaterar så snart vi kan med mer information.

14:25 Vår miljö är tillbaka i normal drift. Just nu pågår funktionskontroll för att säkerställa att alla servrar fungerar normalt.

14:00 Vi har en driftstörning i vår driftcentral. Tekniker arbetar på att lösa problemet. Vi uppdaterar så snart vi kan med mer information.

Servicefönster

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

20/3, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
21/3, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595