Monthly Archive:: May 2012

Driftstörning

15.50 Problemet gällande driftstörningen är nu avhjälpt och alla systemen ska vara nåbara igen.

15.10 För närvarande en driftstörning i vår driftcentral. Vi återkommer med mer information så snart vi vet. Felsökning pågår.

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

15/5, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
16/5, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595