Monthly Archive:: August 2012

Natten till lördag 4/8 kommer vi att starta om vår VPN-tjänst. Vi har beslutat göra denna åtgärd med kort varsel i syfte att säkerställa full funktion då vi upptäckt ett mindre problem i vår konfiguration. Beslutet är taget i samråd med extern mjukvarusupport.