Monthly Archive:: October 2012

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

16/10, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
17/10, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

Utöver ordinarie servicefönster kommer även underhåll gällande utrustning för stadsnät äga rum efter midnatt. Underhållet innebär ett stopp för all stadsnätstrafik under ca 30-60 min.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595