Störning i Exchange-tjänst [Åtgärdat]

08:35
Vi har nu åter normal drift och har inga kända störningar.

admin