Monthly Archive:: December 2012

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

18/12, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
19/12, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

Utöver ordinarie servicefönster kommer även underhåll gällande utrustning för stadsnät äga rum mellan 23:00-01:00 den 18/12 . Kortare avbrott kan ske någon gång under denna tidsperiod.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95