Monthly Archive:: February 2013

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

19/2, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
20/2, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under det sena servicefönstret, 00:00-04:00, kommer vi utföra en uppgradering av vår lagringsmiljö för virtuella servrar. Detta kommer att innebära ett kortare stopp på samtliga funktioner i vår driftcentral som virtuella servrar, epost, webbhotell och namnuppslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95