Planerat driftavbrott i Karlstad Stadsnät

OpenNet kommer att utföra ett arbete på en central distributionsnod i Karlstad. Detta innebär att avbrott kommer att förekomma för kunder som använder tjänster i stadsnätet.

Datum: 2013-03-04

Påbörjas tidigast: 00:00

Avslutas senast: 02:00

 

admin