Fortsatt hög belastning på vår e-posttjänst

Det är fortsatt hög belastning på vår e-posttjänst med långa fördröjningar av levererad e-post som följd. Tekniker jobbar med att lösa problemet.

admin