Vi har för närvarande stor belastning på vår e-posttjänst

Vi har för närvarande stor belastning på vår e-posttjänst. Detta innebär att det kan bli viss fördröjning för inkommande- och utgående e-post.

admin