Monthly Archive:: March 2014

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

18/3, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
19/3, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.
Även kunder med basavtal kan uppleva prestandaproblem fram till kl 04:00. Detta pga utökat underhållsarbete.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

18/3, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
19/3, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95