Monthly Archive:: April 2014

På uppmaning från vår leverantör kommer ett underhållsarbete ske i vår driftmiljö natten mellan 1/5-2/5 kl 00:00-04:00. Detta för att säkerställa att ett potentiellt problem inte uppstår.

Ingen åtkomst till miljöerna kommer att finnas under dessa tider.

Vid frågor, kontakta vår Service Desk på support@ninetech.se eller 010 – 470 65 95.

Ett elarbete kommer att utföras i Karlstad Stadsnät mellan 00:00 och 02:00 den 5/5 2014.
Område: Lamberget Örsholmen
Detta innebär att det kan bli störningar/avbrott på
bredbands-, tv- och telefonitjänst under arbetes gång.

Nedtiden beräknas till max 10 minuter.

Vårt normala servicefönster som är 20:00-00:00 den 15/4 kommer att förlängas till 04:00 (ytterligare fyra timmar) för att utföra underhållsarbete i vår lagringsmiljö.

Vi ber om överseende för detta och de eventuella störningar som detta kan medföra.

 

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

15/4, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
16/4, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95