Underhållsarbete Karlstad Stadsnät

Ett elarbete kommer att utföras i Karlstad Stadsnät mellan 00:00 och 02:00 den 5/5 2014.
Område: Lamberget Örsholmen
Detta innebär att det kan bli störningar/avbrott på
bredbands-, tv- och telefonitjänst under arbetes gång.

Nedtiden beräknas till max 10 minuter.

admin