Planerat underhållsarbete 2/5 00:00-04:00

På uppmaning från vår leverantör kommer ett underhållsarbete ske i vår driftmiljö natten mellan 1/5-2/5 kl 00:00-04:00. Detta för att säkerställa att ett potentiellt problem inte uppstår.

Ingen åtkomst till miljöerna kommer att finnas under dessa tider.

Vid frågor, kontakta vår Service Desk på support@ninetech.se eller 010 – 470 65 95.

admin