Monthly Archive:: May 2014

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

20/5, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
21/5, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95

Det stora strömavbrottet i Karlstad påverkar inte vår driftcentral som försörjs via batteribackup och dieselgeneratorer. Däremot har en del extern kommunikation påverkats varför en del kunder kan ha haft problem med att nå sina servrar. Strömmen ska nu vara tillbaka i samtliga stadsdelar och våra tekniker kontrollerar miljön för att se så att allt fungerar som det ska.