(Utökat) Servicefönster augusti

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

19/8, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
20/8, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

Utökat servicefönster:

20/8, 00:00-04:00 – Underhållsarbete sker i vår lagringsmiljö, vilket under denna tid kan innebära något försämrad prestanda för våra kunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95

admin