Monthly Archive:: September 2014

Karlstad Stadsnät informerar om följande:


Natten mellan söndag den 28 september och måndag den 29 september kommer vi att genomföra ett underhållsarbete på Karlstads Stadsnät. Det innebär att alla kunder kommer ha ett ca fem timmar långt avbrott under natten.

Du som kund behöver inte göra något i din egen utrustning. Underhållsarbetet är klart senast klockan 05.00 måndag den 29 september. Om du då upplever att du har problem ber vi dig att först starta om din utrustning. Kvarstår problemen ska du kontakta din tjänsteleverantör.

Underhållsarbetet är ett första steg i att Karlstads Stadsnät under hösten kommer överta ansvaret för drift och kundrelationer från OpenNet/OpenUniverse. Detta kommer leda till ökade möjligheter att arbeta mer lokalt och närmare Karlstadsborna för att utveckla nätet för Karlstads bästa. Stort fokus kommer att ligga på kundrelationer, nya tjänster och säker drift.

Under hösten kan det komma att bli ytterligare någon störning då vi genomför den sista delen av övertagandet. Vi återkommer med mer information om detta inom kort.

Hälsningar, Karlstads Stadsnät.

Den 2:a oktober kl 17:00 kommer vi att utföra ett planerat underhållsarbete i vår driftcentral.
Arbetet kommer att utföras med full redundans,med en minimal risk att några störningar kommer att ske, men vi vill ändock informera om detta.

Vid frågor kring ovanstående, vänligen kontakta vår Servicedesk:

010-4706595
support@ninetech.se

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

16/9, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
17/9, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95