Monthly Archive:: November 2014

Karlstad Stadsnät informerar:

“Karlstad stadsnät har en driftstörning som berör företagskunderna i Opennet. Felsökning pågår.
Detta innebär att kapacitets-, bredbands-, tv- och telefonitjänster kan uppleva avbrott på mellan 5-10 min då och då på sina tjänster.”

Access till utrustning i Ninetechs driftcentral kan med andra ord inte göras från Karlstad Stadsnät. Övrig kommunikation till och från vår driftcentral är opåverkad av ovanstående underhåll.

Vänligen kontakta vår Servicedesk om ni har ytterligare frågor runt detta.
010-470 65 95

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

18/11, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
19/11, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95