Karlstad stadsnät driftstörning

Karlstad Stadsnät informerar:

“Karlstad stadsnät har en driftstörning som berör företagskunderna i Opennet. Felsökning pågår.
Detta innebär att kapacitets-, bredbands-, tv- och telefonitjänster kan uppleva avbrott på mellan 5-10 min då och då på sina tjänster.”

Access till utrustning i Ninetechs driftcentral kan med andra ord inte göras från Karlstad Stadsnät. Övrig kommunikation till och från vår driftcentral är opåverkad av ovanstående underhåll.

Vänligen kontakta vår Servicedesk om ni har ytterligare frågor runt detta.
010-470 65 95

admin