Monthly Archive:: December 2014

Ett planerat arbete som kommer ge ett kort avbrott mellan kl 02:00 – 05:00 mellan natten 8 och 9/1 på grund av omkopplingar i statsnätet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

15/12, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
16/12, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95