Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar våra eposttjänster.
[11:50] Felet är lokaliserat och felavhjälpning pågår.
[12:15] Felet är avhjälpt.