Korrigering kring driftstörning Karlstad Stadsnät

Vid efterforskning kring den utannonserade störningen visade sig att denna inte berör Ninetechs kunder i nuläget. Med andra ord så kan våra kunder ansluta till oss utan problem.

Vänligen kontakta vår Servicedesk om ni har ytterligare frågor kring detta.
010-470 65 95

admin