Monthly Archive:: May 2015

Under natt till torsdagen den 21/5 03:00-06:00 har vi ett extra servicefönster för att göra några korrigeringar i vår miljö och för att förhindra att ytterligare störningar uppkommer.

Precis som för normala servicefönster så innebär det att under ovan tid kan kortare driftstörningar uppstå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95

Driftstörning

08:32 Den akuta fasen av driftstörningen är över. Var vänlig kontakta vår servicedesk om du upplever problem med någon av våra tjänster.

05:29: Våra tekniker har under natten arbetat med våra leverantörer för att ta reda på orsaken och lösa problemet. Arbetet är nu i sin slutfas och vi kommer inom kort ha full drift igen.

00:52: Störningen berör nu ett fåtal servrar, våra tekniker arbetar på att få ordning även på dessa.

Vi har för tillfället en driftstörning som påverkar delar av de virtuella servrarna. Felsökning pågår, informationen uppdateras fortlöpande.

Torsdag 28/5 med start 17.00 kommer det att göras en provkörning för att testa reservkraften i vår driftcentral.
Detta görs för att säkerställa driften för våra kunder inför sommarens eventuella åskoväder.
Provkörningen ska inte orsaka några driftstörningar.

Vid frågor, kontakta Ninetech Service Desk på tel: 010-470 6595

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

19/5, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
19/5, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95