Planerat servicefönster 21/5 03:00-06:00

Under natt till torsdagen den 21/5 03:00-06:00 har vi ett extra servicefönster för att göra några korrigeringar i vår miljö och för att förhindra att ytterligare störningar uppkommer.

Precis som för normala servicefönster så innebär det att under ovan tid kan kortare driftstörningar uppstå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95

admin