Monthly Archive:: August 2015

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

18/8, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
18/8, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95