Monthly Archive:: November 2016

2016-11-30 mellan 04:30 och 08:00 kommer vi att göra en uppgradering av vår tjänst för Remote Backup. Det ska inte medföra några märkbara störningar men kan medföra att det tar lite längre tid att föra över säkerhetskopierad information än vanligt under tiden uppgraderingen pågår.

 

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

15/11, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
16/11, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40