Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

20/12, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
21/12, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40