Monthly Archive:: January 2017

Idag 20/1 mellan kl 10:00 och 15:00 kommer ett underhållsarbete att utföras i vår kundmiljö för utökning av resurser.
Underhållsarbetet kommer inte påverka den dagliga driften.

För frågor och mer information, kontakta vår Service Desk på 010-470 65 40

På fredag mellan 10:00 och 12:00 kommer vi göra en större uppgradering av vår miljö för övervakning. Under tiden arbetet sker kommer det inte att gå ut några notifieringar via epost eller SMS men vår servicedesk bevakar driften och kommer vidta de eventuella åtgärder som krävs i de fall ett larm uppstår.

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

17/1, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
18/1, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010 – 470 65 40