Monthly Archive:: February 2017

På söndag 2017-02-26 har vi ett extra servicefönster mellan 07:00 och 09:00 för att utföra uppgraderingar av vår driftmiljö. Arbetet kan medföra en degraderad prestanda under arbetet men alla tjänster kommer att vara igång som vanligt under tiden.

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

21/2, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
22/2, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010 – 470 65 40