Monthly Archive:: June 2017

Klockan 00:00 till 06:00 lördag 1/7 kommer vi ha ett extra servicefönster för att koppla om nätverksutrustning. Under servicefönstret kan åtkomsten till era virtuella servrar vara något påverkat.

Klockan 07:00 till 08:00 fredag morgon kommer vi ha ett extra servicefönster för att åtgärda utrustning som indikerar problem som kan leda till större störningar. Under servicefönstret kan åtkomsten till era virtuella servrar vara något påverkat.

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

20/6, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
21/6, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010 – 470 65 40