Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

21/11, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
22/11, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010 – 470 65 40