Monthly Archive:: June 2019

Felavhjälpning pågår fortfarande men då den bland annat innebär omfattande flytt av data tar det tyvärr tid. Inget data är förlorat men det kommer dröja ytterligare ett antal timmar innan det blir åtkomligt igen.

20190626 00:23 – Driftstörning avhjälpt och påverkade tjänster är åter i normal drift.

Vi har för tillfället en störning som påverkar tillgången till data lagrat i våra tjänster NextCloud och Veeam Cloud Connect. Felet är lokaliserat och felavhjälpning pågår, vi räknar med att tjänsterna kommer igång igen under dagen. Mer information kommer publiceras efterhand.

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

18/6, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
19/6, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40