Driftstörning – uppdaterad information

Felavhjälpning pågår fortfarande men då den bland annat innebär omfattande flytt av data tar det tyvärr tid. Inget data är förlorat men det kommer dröja ytterligare ett antal timmar innan det blir åtkomligt igen.

20190626 00:23 – Driftstörning avhjälpt och påverkade tjänster är åter i normal drift.

admin