Monthly Archive:: November 2019

Driftstörning

Vi har en störning i en av våra datahallar som tyvärr påverkar ett stort antal av våra kunder. Tekniker är på plats och felsökning pågår, mer information kommer att publiceras efterhand.

14:44 Felet är lokaliserat till lagringsnätverket och fortsatt felsökningsarbete och felavhjälpningsarbete pågår.

15:42 Problemet är åtgärdat och arbete pågår med att återställa hela driftmiljön. Alla servrar och tjänster kommer efterhand att blå nåbara igen. Vi uppdaterar med ytterligare information i takt med att arbetet fortskrider.

16:45 De sista delarna av miljön åtgärdas nu och samtliga system bör vara uppe inom två timmar.

19:31 Plattformen är fullt fungerande och arbetet fortsätter med att se till att samtliga virtuella tjänster och servrar fungerar som de ska. Arbetet fortsätter under kvällen med full personalstyrka.

21:24 Vi går nu över till ordinarie servicefönster med installation av säkerhetsuppdateringar och de omstarter som de för med sig. Vår personal övervakar processen och ser till att inga larm återstår i vår övervakning efteråt. Eventuella problem som kvarstår efter servicefönstret 04:00 anmäls till support@cloudpro.se.

2019-11-20 08:30 Samtliga system har normal drift. Eventuella problem anmäls till support@cloudpro.se,

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

19/11, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
20/11, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40