Monthly Archive:: March 2020

Omfattningen på vårt ständiga förbättringsarbete är nu större än någon gång tidigare under våra drygt 20 år som driftleverantörer. Många spännande nyheter är på väg in för att ge våra kunder en ständigt bättre, snabbare och säkrare drift i våra olika drifthallar.

För att möjliggöra införandet av alla ändringar inför vi ett nytt återkommande servicefönster. Sedan tidigare sker säkerhetsuppdatering och omstart av servrar som omfattas av tjänsten tredje tisdagen i varje månad mellan 20:00 och 24:00. En möjlighet till alternativt fönster samma natt mellan 00:00 och 04:00 finns.

Nu inför vi även ett servicefönster första måndagen i varje månad mellan 01:00 och 05:00. Under denna period kan det förekomma störande arbeten av olika grad då vi bland annat inför ny hårdvara och lägger om kommunikation. Allt arbete planeras för att ge kortast möjliga störning men i de fall det finns risk för längre stopp skickar vi ut information i förväg.

Planerat arbete

I vårt ständiga förbättringsarbete kommer vi utföra insatser mellan 01:00 och 05:00 2020-03-30. I samband med arbetet kommer det förekomma störningar på internet för samtliga kunder då vi byter utrustning och höjer hastigheten. Störningar kan även förekomma på andra plattformar och miljöer.

Kontakta Rikard Elofsson på 070-713 49 23 vid eventuella frågor.

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

2020-03-17, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
2020-03-18, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se