Planerat arbete

I vårt ständiga förbättringsarbete kommer vi utföra insatser mellan 01:00 och 05:00 2020-03-30. I samband med arbetet kommer det förekomma störningar på internet för samtliga kunder då vi byter utrustning och höjer hastigheten. Störningar kan även förekomma på andra plattformar och miljöer.

Kontakta Rikard Elofsson på 070-713 49 23 vid eventuella frågor.

admin