Nytt återkommande servicefönster

Omfattningen på vårt ständiga förbättringsarbete är nu större än någon gång tidigare under våra drygt 20 år som driftleverantörer. Många spännande nyheter är på väg in för att ge våra kunder en ständigt bättre, snabbare och säkrare drift i våra olika drifthallar.

För att möjliggöra införandet av alla ändringar inför vi ett nytt återkommande servicefönster. Sedan tidigare sker säkerhetsuppdatering och omstart av servrar som omfattas av tjänsten tredje tisdagen i varje månad mellan 20:00 och 24:00. En möjlighet till alternativt fönster samma natt mellan 00:00 och 04:00 finns.

Nu inför vi även ett servicefönster första måndagen i varje månad mellan 01:00 och 05:00. Under denna period kan det förekomma störande arbeten av olika grad då vi bland annat inför ny hårdvara och lägger om kommunikation. Allt arbete planeras för att ge kortast möjliga störning men i de fall det finns risk för längre stopp skickar vi ut information i förväg.

admin