Underhåll av övervakning

Vi har idag en omfattande övervakning av vår leverans med flera olika samverkande system som snabbt ger oss information om när något riskerar att hända. Som alla system behöver detta underhållas och en av de ingående komponenterna behöver en större översyn vilket kommer att ske 2020-04-27 med start 08:00. Tidvis kommer vår automatiska övervakning att ha sämre täckning under dagen varför vi kommer ha personal tillgänglig för manuella kontroller. Vår servicedesk är tillgänglig på 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se för frågor och statusrapporter.

admin