Driftstörning

Vi har tyvärr ett pågående problem med elförsörjningen i en av våra hallar vilket ger återkommande störningar för ett stort antal kunder. Problemet är relaterat till inkommande högspänningsmatning till fastigheten och verkar ha påverkat våra reservsystem.

Arbete pågår från fastighetsägarens sida med att säkerställa säker elförsörjning och vi arbetar med att flytta last till andra hallar.

14:39: Vi ska nu ha en stabil drift igen och arbetar med att se till att samtliga tjänster och servrar är uppe. Uppdatering kommer att ske när det arbetet är färdigt.

19:56: Samtliga tjänster ska nu vara igång.

admin